37 bedrijfsunits en 167 garageboxen in Berkel en Rodenrijs

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de aannemer en andere adviseurs van dit plan. Echter, 4Floors behoudt het recht om wijzigingen te doen die voortkomen uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

De ontwikkelaar is gerechtigd tijdens de ontwikkeling van het project aanpassingen aan te brengen, die als benodigd worden beschouwd, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid. Deze wijzigingen geven uiteraard geen enkele partijen het recht tot het verrekenen van meer- of minderkosten.

Ontwikkelaar: Dutch Creations BV
Aannemer: Hercuton